PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI BERMASALAH PEMBELAJARAN SMK ARAU, PERLIS, 02600 ARAU, PERLIS.

 • HEADING-1 GOES HERE

  DESCRIPTION GOES HERE
 • HEADING-2 GOES HERE

  DESCRIPTION GOES HERE
 • HEADING-3 GOES HERE

  DESCRIPTION GOES HERE
 • HEADING-4 GOES HERE

  DESCRIPTION GOES HERE
 • HEADING-5 GOES HERE

  DESCRIPTION GOES HERE
 • HEADING-5 GOES HERE

  DESCRIPTION GOES HERE
 • HEADING-5 GOES HERE

  DESCRIPTION GOES HERE

Rabu, 14 Januari 2015

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN HEM


TAKWIM PENGURUSAN HEM


SPESIFIKASI TUGAS

SPESIFIKASI TUGAS HAL EHWAL MURID
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI BERMASALAH PEMBELAJARAN
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ARAU 2015

       DISIPLIN
ü    Menentukan penerapan nilai-nilai murni
ü    Memastikan peraturan sekolah dikuatkuasa
ü   Mengambil tindakan yang sesuai terhadap kes-kes murid yang melanggar peraturan tatatertib dan salah laku
ü    Menghubungi waris/ penjaga sekiranya murid melakukan kesalahan disiplin yang serius

        BIMBINGAN DAN KAUNSELING
ü  Khidmat Unit Bimbingan dan Kaunseling meliputi semua aspek iaitu:
·       Bimbingan pelajar
·       Bimbingan kerjaya
·       Bimbingan sosial
·       Bimbingan sahsiah
·       Bimbingan psikologi